Kezdőlap

György Endre (Huszt, 1848. márc. 18.Bp., 1927. jan. 15.): földművelésügyi miniszter, közgazdasági író, az MTA tagja (l. 1879, r. 1919). Jogi tanulmányai után 1870-ben a közmunka- és közlekedésügyi min. vasúti osztályára került. Több tanulmányutat tett Európa különböző országaiban. 1878-tól ogy.-i képviselő. A Nemzetgazdasági Szemlének 1877-től 1896-ig, a Vasúti és Közlekedési Közlönynek 1879-től 1886-ig szerk.-je, 1891-től a Magyar Hírlap belső munkatársa. 1905. jún. 18-tól okt. 18-ig a Fejérváry-kormányban földművelésügyi miniszter, 1919-től az MTA nemzetgazdasági bizottságának titkára. A szövetkezeti bank ig.-ja, több vasúti vállalat igazgatótanácsosa volt. Cikkei főleg a szövetkezeti, a bank- és vasúti politikáról jelentek meg. Lefordította Malthus művét a népesedés elméletéről. – F. m. A különbözési árszabályok jogosultsága és hatása (Bp., 1876); A dunagőzhajózási társaság és a magyar érdekek (Bp., 1883); A kisbirtoki hitelszervezet hiányai (Bp., 1885); A középbirtokos hitele és szövetkezeti raktár kérdése (Bp., 1902); Közgazdasági tanulmányaim (Bp., 1905). – Irod. Bernát István: Gy. E. (MTA Emlékbeszéd, 1927.)