Kezdőlap

György mester, Georgius de Hungaria (Erdély, 1422 körülRóma, 1502): domonkos rendi szerzetes. Diákkorában a törökök elhurcolták s csak harmincévi fogság után szabadult. Valószínűleg az utrechti egy. tanára volt. 1499-ben megjelent Arithmetice summa tripartita Magistri Georgij de hungaria c. 20 oldalas, 3 részre tagozódó könyvecskéje, melyet egy kolostori nyomda adott ki Schoonhovenben (Hollandia), az első hazai szerzőtől származó matematikai munka. Irod. Szily Kálmán: Magyarországi György mester arithmetikája 1499-ből (Akad. Ért. 1893); Ligeti Béla: A magyar matematika története a XVIII. sz. végéig (Bp., 1953).