Kezdőlap

Győri Imre (Hódmezővásárhely, 1924. ápr. 21.Bp., 1987. ápr. 9.): nyomdász. Hódmezővásárhelyen négy polgári isk.-i osztályt végzett, majd nyomdászmesterséget tanult, 1942-ben nyomdai gépmester lett. 1942-ben belépett az MSZDP-be és a nyomdász szakszervezetbe, 1944-ben Gyomán az MKP-ba. 1945-ben az MKP gyomai járási bizottságának ifjúsági felelőse. 1945. nov.-dec.- ben elvégezte a bp.-i központi pártiskola kéthónapos tanfolyamát. 1946-ban Mezőberényben pártiskolát szervezett, majd a gyomai MKP járási pártvezetőség függetlenített munkatársa, 1946-48-ban az MKP, 1948-49-ben az MDP Központi Vezetősége Ifjúsági Titkárságának munkatársa, 1949-ben a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége szervezési osztályának vezetője. 1949. szept.-ben kétéves pártiskolára küldték. 1951-54-ben az MDP Központi Vezetősége agitációs és propaganda osztályának alosztályvezetője. 1954-től 1956. okt.-ig a SZU Kommunista Pártja hároméves pártfőiek.-ján tanult. 1956. okt.-ben visszatért Mo.-ra és részt vett az MSZMP szervezésében. 1957-62-ben az MSZMP Központi Bizottsága (KB) agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője, 1962. febr.-tól az MSZMP Szegedi Városi Bizottságának, 1962. nov.-től 1974- ig Csongrád Megyei Bizottságának első titkára, 1966-1985 között az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 1970-75-ben a KB Pártépítési Munkaközösség tagja, 1974-80-ban a KB ideológiai titkára, 1974-85-ben a KB Agitációs és Propaganda Bizottságának tagja, 1980-82-ben a KB agitációs és propaganda osztályának vezetője, 1982-ben nyugdíjazták. 1982-től az Orsz. Közművelődési Tanács elnöke, 1985-től az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának és a KB Művelődéspolitikai Munkaközösség tagja.