Kezdőlap

Gyulaffy László (?Köpecz, 1605. júl. 28.): erdélyi nagybirtokos főnemes, ~ László (1525 körül–1579) fia. 1596-tól száz lovassal szolgált Báthori Zsigmond udvarában; a fejedelemhez trónváltoztatásai közben is hű maradt. 1604-ben Bocskai mellé állt, ő foglalta el a császáriaktól Szatmár várát. 1605-ben a fejedelem erdélyi hadainak fővezére.