Kezdőlap

Gyulaffy László (1525 körülUdvarhely, 1579. máj. 13.): a török elleni harcok egyik legismertebb hőse, dunántúli birtokos nemesi család sarja. 1549-től Szigetváron, 1551-től Pápán, 1557-től Győrben száz lovas hadnagya. Közben 1551-ben részt vett Lippa ostromában. 1560-ban Tihany várának kapitánya lett. 1563-ban I. Miksa aranysarkantyús vitézzé ütötte. 1566-ban Thury Györggyel együtt visszavette a töröktől Veszprémet, Tatát, Gesztest és Vitán várát. Még ugyanebben az évben veszprémi főkapitány. Portyázásai, bajvívásai nevét az egész o.-ban ismertté tették, ugyanakkor hatalmaskodásai ellen a megyék és a veszprémi káptalan sorozatosan tiltakoztak az uralkodónál. Ezért 1568-ban Bécsbe idézték, mire János Zsig mond fejedelem hűségére állt és Erdélybe költözött. 1575-ben a szentpáli csatában Báthori István hadainak generálisa. Báthori Szilágycseh várával és 63 faluval jutalmazta szolgálatait. – Irod. Takáts Sándor: Rátóti Gy. L. (A Régi magy. kapitányok és generálisok c. kötetben, Bp., 1922.)