Kezdőlap

Gyulaffy László, gróf (?Egeres, 1699): erdélyi nagybirtokos, főnemes. 1683-tól Marosszék főkapitánya, fejedelmi tanácsos. Később a császáriakhoz állt, s a Thököly elleni harcokban generálisként vett részt. Jutalmul 1693-ban grófi rangot kapott. Halálát a kortársak méregnek tulajdonították.