Kezdőlap

Gyulaffy Lestár (Eustach), Gyulaffi, Gyulafi (Csobánc, 1557. szept. 20.? , 1605–07): erdélyi államférfi, diplomata, történetíró. Dunántúli nagybirtokos családból származott; 1573-ban a bécsi császári isk.-ban tanult. Még fiatalon Erdélybe került, ahol Báthori Kristóf, Zsigmond és András fejedelmek konyhamestere, titkára és diplomatája lett. 1582-től számos alkalommal járt követként Lengyelo.-ban és Konstantinápolyban, s több ízben tárgyalt Bastával is. Báthori Zsigmond Erdélyből való 1602-i végleges eltávozása után félrevonult. Az erdélyi eseményekről szóló Ephemerides c. műve elveszett, csupán a valószínűleg e munkájához készített, nagyobb részben m., kisebb részben latin nyelvű jegyzetei maradtak fenn, amelyeket Szabó Károly és utóbb Szilágyi Sándor adott ki (Gy. L. följegyzései. – Magy. történelmi emlékek, Írók XXXI., XXXIII. Bp., 1881–1894). Irod. Sebestyén Józsa: Gy. L. történeti maradványainak művelődéstörténeti vonatkozásai (Művelődéstört. ért. 14. Bp., 1905.).