Kezdőlap

Gyulai Márta (Bp., 1898. dec. 25.Bp., 1972. jan. 2.): író. Franciao.-ban a grenoble-i egy.-en tanári diplomát szerzett. Hazatérése után nyelvtanításból élt. Első novellái és kritikái a Nyugatban jelentek meg 1919-ben. A harmincas években kapcsolatban állt a Vági-párttal. Lakása sokáig az illegális propaganda anyag raktára volt. 1942-től több baloldali kiadvány munkatársa (12 költő, Új Almanach, Mai könyv). 1945 után lektor, majd a párizsi Magyar Követség sajtóosztályát vezette. – Irod. „Amíg szívünk dobog.” Válogatás a szocialista irodalomból 1932–1944 (válogatta és szerk. Benjámin László, Illés László, Markovits Györgyi, Bp., 1975).