Kezdőlap

Gyulai Sámuel (Kolozsvár, 18. sz. vége? , 1830 után): rézmetsző. Nagy Sámuel kolozsvári mestertől tanulta a rézmetszést. Névjegyeket készített, majd 1823-tól az erdélyi udvari kancellária hivatalnokaként Bécsben diplomákat, valamint nemesi leveleket kalligrafált. Markó Károly és Barabás Miklós szoros baráti köréhez tartozott. Legjelesebb művének a Szilágyi Ferenc kolozsvári tanárról készült metszetét tartják.