Kezdőlap

Gyurikovits György (Ivánóc, 1780. júl. 12.Bazin, 1848. jún. 25.): bíró, jogtörténeti író, az MTA l. tagja (1832). Jogi és bölcsészettudományi tanulmányok után gazdatiszt, majd joggyakornok, 1818-tól pozsonyi városi tanácsnok, utóbb a budai tárnoki széknél tisztviselő. 1825-től 1839-ig Pozsony városának ogy.-i képviselője. 1840-től haláláig törvényszéki ülnök Pozsonyban. Sok történelmi stb. cikket tett közzé külföldi és hazai folyóiratokban (Tudományos Gyűjtemény, Tudománytár). Gyűjtésével hozzájárult Fejér György Codex diplomaticus c. vállalkozásához. Forrásgyűjtésének, helytörténeti és családtörténeti műveinek nagy része csupán kéziratban maradt fenn. – F. m. De situ et ambitu Slavoniae et Croatiae (I–II. Pesthini, 1844); majd – a munkát ért kritikákra válaszolva –: Illustratio critica Situs et ambitus Slavoniae et Croatiae (III., Pesthini, 1847). – Irod. Toldy Ferenc emlékbeszéde (Összegyűjtött munkái. V., 1856); Vértes György: Az Országgyűlési Könyvtár Gy. gyűjteménye (Századok, 1964. 1–2. sz.).