Kezdőlap

Gyurkovics Xavér Ferenc (?Pest, 1793. dec. 9.): jogász, egyetemi tanár. 1772-től a nagyszombati, majd a Budára, végül Pestre áthelyezett egy.-en a politikai-pénzügytani tudományok tanára. 1783-ban az egy. rektora. Martinovics Ignác, akinek ismerősei közé tartozott, utóbb őt nevezte meg mint a Reformátorok Társaságának alapítóját, de ez nem valószínű. Névtelenül megjelent röpiratában (Opinio, Pest, 1791) országos közpénztár felállítása mellett foglalt állást. Irod. Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai (I–III. Bp., 1951–1957)