Kezdőlap

Haan Lajos (Sámsonháza, 1818. aug. 13.Békéscsaba, 1891. aug. 12.): történetíró, ev. lelkész, az MTA l. tagja (1877). Bölcseletet és teológiát Eperjesen hallgatott. Teológiai tanulmányait Jénában fejezte be. Németo.-i tanulmányút után Selmecbányán, 1848-ban Nagylakon, 1855-ben Békéscsabán lelkész. 1848-ban mint nemzetőr részt vett a délvidéki harcokban. Széles körű egyháztörténeti munkásságot fejtett ki. – F. m. Békéscsaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról (Nagyvárad, 1845); Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történetéhez (Pest, 1859); Időszaki tábla Magyarország történelméhez (Pest, 1866); Békés vármegye hajdana (I–II., Pest, 1870–77); Bél Mátyás (Bp., 1879). Irod. Zsilinszky Mihály: Emlékbeszéd H. L. lev. tagról (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1893); Márki Sándor: H. L. (Századok, 1893.)