Kezdőlap

Haar Alfréd (Bp. 1885. okt. 11.Szeged, 1933. márc. 16.): matematikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1931). Vegyészmérnöknek indult, de 1904-ben átiratkozott a bp.-i tudományegy.-re. 1905-ben Göttingenbe utazott, ahol 1909-ben Hilbertnél doktorált, majd magántanár lett. Rövid ideig a zürichi műegy. h. tanára, 1912-ben a kolozsvári egy. matematika-fizika tanszékén lett ny. rk. tanár, 1917-ben ny. r. tanár. Az I. világháború után átmenetileg Bp.-en, majd 1920-tól Szegeden adott elő, ahol Riesz Frigyessel világhírű matematikai központot hoztak létre. 1922-ben megalapították az Acta Scientiarum Mathematicarum c. folyóiratot. 1929-ben a hamburgi egy.-en ismertette variációszámítási kutatásait. Kutatási területei: ortogonális függvénysorok és szinguláris integrálok, halmazelmélet, analitikus függvények, parciális differenciálegyenletek, variációszámítás, függvényapproximáció, lineáris egyenlőtlenségek, diszkrét csoportok, folytonos csoportok. A többváltozós variációproblémák elméletét új alapokra helyezte. Utolsó művével, amelyben az ún. invariáns csoportmértékek létezését bizonyította, a modern matematikai kutatások egyik alapkövét rakta le (Haar-mérték, Haar-integrál). – F. m. Zur Theorie der orthogonalen Funktionensysteme (Mathem. Annalen, 1910 és 1911);  Zur Variationsrechnung (Abhandlungen aus der Mathem. Seminar der Hamburgischen Univ. 1930); Der Maasbegriff in der Theorie der Kontinuierlichen Gruppen (Annals of Mathem. 1933).