Kezdőlap

Haász Gyula (Bp., 1877Bp., 1951. okt. 19.): építész. Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte, ahol Hauszmann Alajos, Czigler Győző és Steindl Imre voltak tanárai. Több évig bécsi tervezőirodákban folytatott gyakorlatot. 1904-ben Málnai Bélával társult. Számos köz- és magánépületet tervezett, köztük a miskolci zeneak.-t és női iparisk.-t; több pályadíj nyertese.