Kezdőlap

Háber Zoltán (Léva, 1905. okt. 7.SZU, 1943): író, publicista. Párizsban tanulta ki a szabószakmát; hazatérve az 1920-as évek közepétől versekkel, riportokkal, elbeszélésekkel, egyfelvonásos színművekkel, jelenetekkel szerepelt a Munkás és Az Út c. lapokban. Publicisztikai tevékenységet folytatott a Magyar Nap és a kolozsvári Korunk c. lapokban is. Az általa vezetett színjátszó csoportoknak a Háry Jánost, a Toldit és a János vitézt dramatizálta. A munkás-szavalókórusok számára kórusverseket írt és tanított be. Cikkeket írt a munkásszínjátszás és a szavalókórus-mozgalom problémáiról. 1938 után a m. rendőrség agitátori és irodalmi tevékenysége miatt internálta. 1942-ben munkaszolgálatra vitték, hadműveleti területen pusztult el. – Irod. Csanda Sándor: Első nemzedék (Bratislava-Bp., 1967).