Kezdőlap

Haberern Jonatán (Felka, 1818. jan. 17.Bp., 1880. ápr. 8.): teológiai tanár, filozófiai író, az MTA l. tagja (1867). ~ Jonatán Pál urológus-sebész apja. Késmárkon, Miskolcon tanult, onnan Jénába ment, majd Tübingenbe és Berlinbe. Hosszabb tanulmányutat tett Franciao.-ban, Angliában és Svájcban (1851). Hazatérve a szarvasi ev. gimn. tanára, majd 1854-ben ig.-ja lett. 1858–66-ban a pesti protestáns teológia tanára. 1871-ben a bp.-i egy. magántanára a görög filozófia történetéből. Főleg Arisztotelész fordításával foglalkozott. – F. m. Melanchton Fülöp (Pest, 1860); Aristoteles Három könyve a lélekről (Pest, 1865); Aristoteles és befolyása az új bölcsészetre és az életre (Pest, 1867); Aristoteles Politikája (Pest, 1869); Aristoteles Nichomachoshoz czímzett ethikája (Bp., 1873); Curtius görög nyelvtana (Bp., 1878). – Irod. Hunfalvy Pál: Emlékbeszéd H. J. fölött (Akad. Ért. a Bölcsészeti tud. köréből, Bp., 1881).