Kezdőlap

Haberle Károly Konstantin Keresztély (Erfurt, 1764. febr. 11.Pest, 1832. júl. 1.): botanikus, egyetemi tanár. Erfurtban és Mainzban bölcsészetet és jogot tanult. 1797- től Erlangenben, majd 1800–03-ban Freibergben elvégezte a bányászak.-t. Itt kezdett el természettudományokkal foglalkozni. 1803-ban visszatért Erfurtba, ahol 1805-ben bölcsészdoktor lett. 1806-tól Weimarban kutatott, az Orbis pictus munkatársa. 1812-ben a napóleoni háborúk elől Brünnbe, 1813-ban Bécsbe, majd Budára költözött. 1817-ben a pesti egy.-en a növénytan r. tanára lett, ahol 1821-ben orvosi diplomát kapott. Előadásaiban szakított Linné rendszerével és bevezette (hazánkban először) De Candolle természetes rendszerét. A botanikus kert fajállományát közel tízezerre növelte. Munkássága kiterjedt ásványtani, földrajzi, csillagászati, meteorológiai megfigyelésekre és a m. növénytan történetének kutatására. Oktató és szervező tevékenysége volt jelentős. Gyilkosság áldozata lett. – F. m. Succincta rei herbariae Hungariae et Transylvaniae historia (Budae, 1830). Több műve kéziratban maradt (OSZK, Kézirattár). – Irod. Sadler József: H. életrajza (A Kir. Magy. Term. Tud. Társ. évk., Pest, 1841–45); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Allodiatoris Irma: H. K. K. (1764–1832) (Élővilág, 1964). – Szi. Abonyi Lajos: Az egyetem pallosa (r., Bp., 1859).