Kezdőlap

Hadaly Károly, Hadai (Nagysziget, 1743Pest, 1834. júl. 19.): matematikus, egyetemi tanár, 1781-től a nagyszombati, 1786-tól a győri, pécsi és pozsonyi akadémián, 1810–1831 között a budai (majd pesti) tudományegy.-en a felsőbb matematika tanára. 1809-től tiszta és alkalmazott matematikát, ezenkívül 1826–28 közt az építészetet adta elő a pesti tudományegy.-en, a Mérnöki Intézetben (Institutum Geometricum) az építészet tanára. 1801-ben a göttingeni tudós társaság tagjai sorába választotta. 1831-ben nyugdíjba vonult. Több tankönyvet írt, melyeket külföldön is használtak. – F. m. Elementa hydrotechnicae (Viennae-Jaurini, 1783); Ars delineandi (Jaurini, 1785); Anfangsgründe der Mathematik (I–II. Pressburg, 1789–90); Elementa matheseos purae (I–1I. Pressburg, 1798–99); Tentamen publicum ex architectura civile (Posonii, 1806); Mechanica solidorum (Posonii, 1808). – Irod. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).