Kezdőlap

Hadik Mihály, gróf (Mosdós, 1907. aug. 10.London, 1970. okt.): a Globus Nyomda vezérigazgatója. Jogi végbizonyítványt szerzett a bp.-i tudományegy.-en majd angliai egy.-eken tanult. Hazatérve újságíró lett A Reggel, a Pesti Hírlap s a 8 órai Újság c. lapoknál. Gazdasági, politikai és társadalmi problémákkal foglalkozó cikkeket írt. 1931-től a Globus és a Hornyánszky Részvénytársaság ig.-ja, utóbb a Globus konszern vezér-ig.-ja (1941. máj.–1944). A liberális arisztokraták közé tartozott. A II. világháború után Londonban közgazdasági tanácsadóként működött. – M. Az arisztokrácia a liberalizmus útján (Bp., 1938); Mentsük ami menthető (röpirat, Bp., 1941).