Kezdőlap

Hadnagy Albert (Székelyudvarhely, 1901. jan. 21.Szekszárd, 1967. máj. 26.): levéltáros. Az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i tudományegy.-en tanári (1924), majd bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1925–27-ben ösztöndíjas volt a bécsi Magy. Történeti Intézetben. 1926-tól Tolna vm. főleváltárnoka; részt vett a Volksbund és a pángermán mozgalom elleni küzdelemben. 1942-től megkezdte a levéltár anyagának biztonságba helyezését. 1945 után rendezte a levéltár iratanyagát. A Szekszárdi Áll. Levéltár ig.-ja lett. Sokat fáradozott a vidéki kastélyokban még föllelhető könyvtári, levéltári és múzeumi értékek megmentésén. Liszt Ferenc Tolna vm.-i tartózkodására, Háry János személyének megállapítására s a parasztság történetére vonatkozó adatgyűjtései jelentősek. – M. Tanulmányok Tolna m. parasztságának XVIII. századi történetéből (Sárköz, 1956. 2., 3-4. sz.); Tolna vm. levéltárának pusztulása a II. világháború során. Gyűjtő úton Tolna vm.-ben, 1942-1950 (Levéltári Szle, 1963. 1-2. sz.). – Irod. Balázs Péter: H. A. (Levéltári Közl., 1967. 1. sz.).