Kezdőlap

Hagymási Bálint, Valentinus Cybeleius Varasdiensis (Varasd, 1490? 1517 után): pécsi és székesfehérvári kanonok, humanista szerző. Bolognában tanult. A borról és vízről írt humanista szövege az 1514-i parasztháborúra is tartalmaz kortörténeti adalékot. – F. m. Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae (1517; újra kiadta, verseivel együtt, Révész Mária, Bp., 1939). – Irod. Gerézdi Rabán: Bologna és a magyar humanizmus (Irod. tört. 1940); Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955)