Kezdőlap

Hagyó-Kovács Gyula András (Sajóvárkony, 1888. márc. 14.Pannonhalma, 1960. márc. 9.): ciszterci szerzetes, mezőgazdász. 1908-ban lépett a rendbe. Teológiai, majd a bp.-i egy.-en végzett matematikai és fizikai tanulmányai után 1913-ban pappá szentelték. 1914-17-ben Békefi Remig zirci apát kérésére Magyaróváron a Gazdasági Ak.-n folytatta tanulmányait és mezőgazdász oklevelet szerzett, a ciszterciek birtokát irányította a Fejér megyei Előszálláson. 28 év alatt a 31000 katasztrális holdnyi uradalmat az ország legkiválóbb üzemei közé emelte. Fejlesztette az állattenyésztést, növelte a kukorica és cukorrépa vetésterületét és hozamát. Gondot fordított a gépesítésre, nyugat-európai és afrikai tanulmányutat tett. 1939-től Fejér m. küldötteként az ogy. felsőházának tagja. Sürgette a földbirtokreformot. 1940-ben a Teleki Pál által felajánlott földművelésügyi miniszteri széket nem fogadta el, tovább irányította a birtokot. 1944 végén a front közeledtével beosztottjait figyelmeztette, hogy a nép mellett kell maradniuk, megtiltotta, hogy bárki elhagyja munkahelyét. 1945-ben az államilag elrendelt földosztást egyéni elgondolása szerint akarta irányítani, ezért a katonai bíróság rövidebb időre őrizetbe vette. Előszállásra többé nem térhetett vissza. 1945- től 1950-ig Bp.-en a rend tanulmányi házában, a Bernardiumban lakott, Endrédy Vendel zirci apát megbízásából a rend központi vagyonkezelését végezte. 1950-ben letartóztatták, 1951-ben a Grősz József kalocsai érsek elleni konstrukciós per keretében mint hetedrendű vádlottat „népellenes magatartás” címén 13 évi börtönre ítélték. (A váci börtönben töltötte büntetését, hosszú ideig betegen rabkórházban volt.) 1956-ban szabadult, 1957-ben (egy kórházban) ismét letartóztatták, és a Mosonyi úti rabkórházba szállították, ahonnan aug. 23-án engedték el. Utolsó éveit Pannonhalmán töltötte. – Irod. Farkas Gábor: Az előszállási uradalom igazgatása, 1920-1945 (Levéltári Szle., 1982. 1. sz.).