Kezdőlap

Hajdu-Németh Lajos (Nagylózs, 1909. máj. 15.Somerset, USA, 1985. márc. 23.): földműves, politikus. Kisparaszti családból származott. Hat elemit és téli mezőgazdasági szakisk.-t végzett. 10-12 éves kora óta dolgozott szülei földjén. 1935-ben lépett be a kisgazdapártba, az 1939. máj. 28-29-i ogy.-i választásokon képviselőjelölt, de alul maradt. Részt vett a Nemzeti Parasztpárt (NPP) létrehozásában, ott volt a makói alakuló ülésen, 1939. aug. 20-tól az NPP VB tagja volt. 1940-ben a KALOT Sopron m.-i szervezője. 1941- től a Magy. Parasztszövetség Sopron m.-i elnöke. A II. világháború után először a Keresztény Demokrata Néppárt újjászervezésében vett részt, 1945 febr.-ban a párt orsz. vezetőségének tagja lett, majd átlépett a Független Kisgazdapártba. 1945. ápr. 23-tól a kisgazdapárt Sopron m.-i szervezetének elnöke, bekerült a megyei NB-ba. 1945. jún. 24-től tagja az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek. 1945. aug. 20-án beválasztották az FKgP Orsz. Intéző Bizottságába. 1945. nov. 4-től ngy.-i képviselő. Kezdetben a centrumhoz tartozott, majd a kisgazdapárti jobboldal ún. kat. vonalához; Mindszenty József híve lett. 1945. aug. 19-től az újjáalakult Magy. Parasztszövetség egyik alelnöke, a Magy. Parasztszövetkezet és a Gazdák Biztosító Szövetkezete igazgatóságának tagja. Nagy Ferenc min. elnök lemondása után 1947. jún. 3-án – Varga Bélával és Czupy Bálinttal együtt – elhagyta az országot; távollétében, 1947. jún. 11-én az FKgP PB kizárta a pártból. 1947. jún. 26-án megfosztották állampolgárságától is. 1947-től Párizsban élt, majd 1955-ben átköltözött az USA-ba; kertészkedéssel foglalkozott. A kat. emigrációban játszott aktív szerepet. 1950-től 1956-ig a Magy. Nemzeti Bizottmány tagja, az Ipari és Munkás Bizottságának alelnöke. 1956 okt.-ében a Magy. Keresztény Népmozgalom megbízásából hazatért Mo.-ra; két társával fogadta őt Mindszenty József. 1956 végén visszatért az USA-ba. 1958-tól, alakulásától a Magy. Bizottság tagja volt. – Irod. Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944-1949 (Bp., 1983); Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947 (Bp., 1976); Vida István-Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői 1944-1949 (BP.. 1991).