Kezdőlap

Hajnal Sándor (Martonvásár, 1880. okt. 2.Bp., 1966. dec. 30.): mérnök. 1903-ban szerzett műszaki oklevelet a bp.-i műegy.-en, utána az Áll. Földmérésnél helyezkedett el. Részt vett a Győr, Vas, Sopron és Bihar m.-i új felmérésekben, majd a Nagyszeben környéki erdők felmérésében. 1908-ban a MÁV szolgálatába lépett és 1920-ig a brassói, majd a zágrábi osztálymérnökségeken végzett tervezéseket, kitűzéseket. 1921-ben a Tanácsköztársaság ideje alatt tanúsított magatartása miatt kényszernyugdíjazták. Magánmérnökként birtokrendezői, városmérési és tervezési feladatokat vállalt. 1949-ben bekapcsolódott a földmérés új szervezetébe. Érdeme a fővárosban tevékenykedő mérnöki irodák összefogása és közös szervezetbe tömörülése. A megalakult Fővárosi Tervező Int.-nek főosztályvezetője volt. A soron következő átszervezések az Orsz. Földméréstani Int.-nél (1950), majd a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál (1954) jelöltek ki számára munkakört. 1957-ben vonult nyugdíjba, de továbbra is aktívan részt vett a geodéziai szakmai-társadalmi megmozdulásokban mint a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület társelnöke. – Irod. Nekrológ (Geodézia és Kartográfia, 1967. 2. sz.); Raum Frigyes: Magyar földmérők arcképcsarnoka (I. kötet, Bp., 1976); Révész Arnold István, Vargha Vilmos: Magyar műszaki alkotók (Bp., 1984).