Kezdőlap

Hajnóczy Péter (Porcsalma, 1942. aug. 10.Bp., 1981. aug. 8.): író. A m. jakobinus mozgalomban kivégzett Hajnóczy József leszármazottja. Esti tagozaton végezte el a gimn.-ot 1962-ben, majd alkalmi munkákból élt, volt ládázó, kabinos, szentképügynök, modell, kazánfűtő, kőművessegéd, betűszedőinas, szénlehordó. 1975-ben jelent meg első elbeszéléskötete (A fűtő), ezután írásaiból élt. A Mozgó Világ körül csoportosuló írók közé tartozott. A 70-es évek m. irodalmának legkarakteresebb fiatal íróegyénisége, aki új elbeszélő technikát honosított meg, visszatérő, fejlődő motívumainak rendszerével elbeszéléseiből szuverén, összefüggő írói világot alkotott. Rövid életútja ellenére teljesnek ható életművet hozott létre. – M. M. (elb., Bp., 1977); A halál kilovagolt Perzsiából (kisr., Bp., 1979); Jézus menyasszonya (kisr., elb., Bp., 1981); A fűtő–M.-A halál kilovagolt Perzsiából – Jézus menyasszonya-Hátrahagyott írások (összegyűjtött művek, Bp., 1982); Kisregények és más írások (Bp., 1993). – Irod. Dérczy Péter: Arcképvázlat H. P.-ről (Új Írás, 1979. 6. sz.); Reményi József Tamás: Pillanatkép H. P.-ről (Kritika, 1979. 4. sz.); H. kilovagol. (Szegedy-Maszák Mihály, Szörényi László, Erdődy Edit, Hekerle László, Alexa Károly írása, Mozgó Világ, 1980. 12. sz.); Dobai Péter: Búcsúvétel H. P.-től (Új Forrás, 1981. 6. sz.); Juhász Ferenc: H. és a halál (Új Írás, 1981. 9. sz.); Módos Péter: Elment egy teherhordó. H. P. halálára (Élet és Irod., 1981. 33. sz.); Mészöly Miklós: H. P. (Mozgó Világ 1981. 9. sz.); Kulin Ferenc: H. P. halálára (Kritika, 1981. 9. sz.); Nácsa Klára: H. P.-ről (Kortárs, 1982. 12. sz.); Alexa Károly: Előtanulmány egy lexikoncikkhez (Mozgó Világ, 1983. 2. sz.); Mező Ferenc: A megváltás esélyei. H. P. pályaképe (Mozgó Világ, 1984. 4., 5. sz.); Sükösd Mihály: H. P. (S. M.: Seregszemle, Bp., 1986); Kis Pintér Imre: Ceruzarajz H. P.-ről (Kortárs, 1989. 9. sz.); Tódor János: Posztumusz interjú H. P.-rel (Árgus, 1990. 1. sz.); Domokos Mátyás-Ács Margit: Beszélgetések H. P.-ről (riporter Szerdahelyi Zoltán, Tiszatáj, 1991. 2. sz.); Reményi József Tamás: H. P. portréjához (Alföld, 1993. 5. sz.).