Kezdőlap

Hajtai Ferenc (Eperjes, 1878. febr. 26.Berlin, 1956. júl.): tanár. A bp.-i egy.-en, mint az Eötvös-kollégium tagja, magyar-latin szakos tanári oklevelet szerzett. Jászberényben tanított, ott került kapcsolatba egyik tanártársa, Varjas Sándor révén a munkásmozgalommal. A Tanácsköztársaság idején a közoktatásügyi népbiztosságon dolgozott, részt vett az első mo.-i szocialista középisk. reformterv kidolgozásában. A Tanácsköztársaság bukása után előbb Bécsbe, majd Németo.-ba emigrált. 1926-ban a leobeni m. bányamunkásság körében működő agitátorképző isk. tanára. A fasizmus leverése után Németo.-ban az „új tanítók” képzésének egyik szervezője, a Német Demokratikus Köztársaságban, Berlinben a pedagógiai főisk. tanára.