Kezdőlap

Halász Alfréd (Bécs, 1889. ápr. 12.Bp., 1955. okt. 21.): nyomdász, korrektor, politikus. A középisk. elvégzése után 1904-től 1907-ig tanonc a Globus-nyomdában. Ezt követően a Hornyánszky-(1908-1916), a Lehner-(1917–1918), a Metropolitan-(1919–1920), utóbb a Világosság-nyomdában dolgozott (1920–1929). Az I. világháborúban a hadsereg nyomdájának üzemvezetője volt. 1906-ban kapcsolódott be a munkásmozgalomba. 1907-től az MSZDP óbudai pártszervezetének titkára. A Tanácsköztársaság alatti tevékenységéért internálták, majd rendőri felügyelet alá helyezték. 1923-tól az MSZDP terézvárosi szervezetének titkára és tagja a párt országos választmányának, 1933–35-ben pártvezetőségi tag volt. 1925-től 1941-ig részt vett a fővárosi törvényhatósági bizottság munkájában, 1942-ben mandátumától megfosztották. A Könyvnyomdai Munkások Egyesületének elnöke 1932-től, majd ügyvezető titkára (1934), 1935-től a segélyező pénztár vezetője. 1945 után az SZDP vezetőségi tagja 1948-ig, 1948-ban az MDP tagja lett. 1945-ben, 1947–49-ben és 1949-től ngy.-i és ogy.-i képviselő. 1934-től szerk. a Nyomdász Évkönyvet és Úti Kalauzt.