Kezdőlap

Halász Pál (Bp., 1914. máj. 29.Pécs, 1963. szept. 18.): jogi író, egyetemi tanár, a jogi tudományok kandidátusa (1957). Hazai jogi tanulmányok után 1937-től Bp.-en ügyvédjelölt, 1945–1951 között különféle közhivatali és közéleti állásokat töltött be. 1951-től a Pécsi Egyetemi Könyvtár ig.-ja és az ottani egy.-en tanszékvezető docens (állam- és jogelmélet). 1957-től egy.-i tanár. Számos egy.-i jegyzetet és kisebb tanulmányt írt. Öngyilkos lett. – M. Állam és jogrend a szocialista forradalomban (Bp., 1962); Társadalom, állam, jog (Antalffy Györggyel, Bp., 1963). – Irod. Molnár L: Az egyetem oktatóinak és az Egyetemi könyvtár dolgozóinak tudományos munkássága az 1957–1961. években (Pécs, 1962).