Kezdőlap

Haller Gábor (? , 1550. máj. 10.? , 1608. júl. 12.): erdélyi főnemes. Báthori Zsigmond fejedelemsége alatt többször volt külföldi követ. Báthori András halála után a császár pártjára állt s Basta oldalán harcolt. 1604-ben csatlakozott Bocskaihoz, akitől a kapjoni uradalmat kapta adományba. 1607-ben fogarasi főkapitány, Küküllő vm. főispánja és fejedelmi tanácsos lett.