Kezdőlap

Haller János, báró (Kővár, 1626Szentpál, 1697, febr. 28.): erdélyi politikus és író. Torda vm. főispánja. Béldi Pál mozgalmában való részessége miatt Fogaras várában raboskodott (1679–1683). Itt dolgozta át latinból m.-ra Nagy Sándor történetét, Trója pusztulását és a Gesta Romanorumot. A három históriát tartalmazó művének kolozsvári kiadása a régi m. nyomdászat egyik remeke (1900-ban Katona Lajos rendezte újra sajtó alá). Apafi fejedelem megbízottjaként 1686-ban Erdély nevében a Habsburg-házzal kötött szerződést. – M. Pays, a békeségen trésnek payssa (1682); Hármas Istoria (Kolozsvár, 1695); H. J. feljegyzései (1685–1687) (kiadta Szabó Károly, Tört. Tár., 1878). – Irod. Váczy János: H. J. és Hármas istóriája (Bp., 1885).