Kezdőlap

Haller József, gróf (?? , 1812): helytartótanácsos, Máramaros vm. főispánja. Szabadkőműves, 1778-tól a pesti páholy nagymestere. Jozefinista, II. József uralkodása idején a nagyváradi kerület kir. biztosa, majd a Tartományi Főbiztosság vezetője. 1791–95 között a Helytartótanács tanácsosa. Az 1790-es nemesi mozgalomban középen állt a rendek és a kir. között. Sándor Lipót nádor egyik legbizalmasabb tanácsadója. Egyes jelek szerint kapcsolatban volt a m. jakobinus mozgalom nemesi szárnyával (Reformátorok Társasága). Tagja volt az 1791-i 67. tc. alapján kiküldött közigazgatási bizottságnak. Ezzel kapcsolatos elaborátumait a többi munkájával együtt 1826-ban nyomtatásban is kiadták. – Irod. Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai (I–III., Bp., 1951–1957).