Kezdőlap

Hallóssy Ferenc (Bp., 1880. dec. 31.Bp., 1970. jan. 17.): mérnök, a vízügyi szolgálat kiemelkedő egyénisége. Oklevelét a bp.-i műegy.-en 1913-ban szerezte. Az I. világháborús frontszolgálatról hazatérve a Bp.-Csepeli Nemzeti és Szabadkikötő kormánybiztosságához került építésvezetőnek. A munkálatok befejeztével a Földművelésügyi Min.-ban dolgozott mint a tervezési és építési osztály vezetője. 1945-től a vízügyi szolgálat vezetőjeként irányította az újjáépítés munkáját és a siófoki vízlépcső építésének befejezését, mely megoldotta a Balaton vízszintszabályozásának problémáját (1947). 1951-től a Mélyépítési Tervező Intézetben, utóbb az Építéstudományi Intézetben dolgozott, ahol nyugalomba vonulásáig (1960) a műtárgyak alapozásával kapcsolatos kutatásokat vezette. Kutatási eredményeiről, miután azokat a gyakorlatban is kipróbálta (1954–1955) és az MTA-nak is bemutatta, részletes tanulmányban számolt be. A halászat és a haltenyésztés kérdéseivel is foglalkozott. – F. m. Gondolatok és javaslatok az Alföld problémája és a Duna-Tisza csatorna megoldásához (Filep Lajossal, Vízügyi Közl., 1932. 1. sz.); A különböző rendszerű és rendeltetésű csatornatervek műszaki szempontból való vizsgálata és összehasonlítása (Lampl Hugóval, A Duna-Tisza csatorna c. műben, Bp., 1947); Mélyépítési műtárgyak építése öblítéses süllyesztéssel (Vízügyi Közl., 1969. 2. sz.). – Irod. Lászlóffy Woldemár: H. F. (Vízügyi Közl., 1970. 2. sz.).