Kezdőlap

Halmágyi István (Szilágysomlyó, 1719Kilyén, 1785. máj. 1.): főispán, naplóíró. A kolozsvári ref. kollégiumban tanult, majd külföldi tanulmányút után az erdélyi főkormányszék szolgálatába állt. Előbb titkár, majd kir. táblai bíró, Marosszék főkirálybírá ja, végül Háromszék vm. főispánja lett. Első naplója külföldi utazásról és göttingeni egy.-i tanulmányairól (1752–53) szól, másik m. nyelvű naplója 1762-től 1769-ig ismerteti az erdélyi közállapotokat és társadalmi életet. – M. H. I. naplói 1752–53, 1762–69, és Iratai (Közzétette: Szádeczky Lajos, Bp., 1906). – Irod. Matskássy Antónia: H. I. naplóinak művelődéstörténeti vonatkozásai (Bp., 1912).