Kezdőlap

Halmi János (Bp., 1894. dec. 22.Bp., 1980. ápr. 10.): ref. lelkész, könyvtáros. Teológiát Bp.-en tanult 1913-1917-ben, majd a bp.-i tudományegy.-en is hallgatott négy félévet, görög latin szakos középisk.-i tanári oklevelet, filozófiai doktorátust szerzett. Belfastban 1921-1922 között, Tübingenben 1922-ben és Cambridge-ben 1923-30-ban képezte tovább magát. 1923-ban Pápán teológiai magántanári képesítést nyert az új szövetségi szakcsoportban. Segédlelkész volt Gödöllőn 1917-1919 között, Gyömrőn 1919-23-ban, majd ugyanott 1923-45-ben lelkész. 1945. szept. 1-jén világi szolgálatba lépett és az MTA Könyvtárában dolgozott. -Művei jórészt kéziratban maradtak (mint pl. A II. Timótheusi levél, A 12 apostol tanítása stb.). Szerk. az Aranyhárfa c. versgyűjteményt (Bp., 1929).