Kezdőlap

Halmosy Endre (Németkeresztúr, 1829. okt. 27.Bp., 1895): bíró, jogi író. Bécsben végzett jogot, rövid bírói szolgálat után 1867-ben ogy.-i képviselő. 1869-től az igazságügymin. kodifikációs osztályán dolgozott, több fontos törvénytervezet előkészítésében vett részt (telekkönyv, bírói, ügyészi szervezet, ügyvédi rendtartás, közjegyzői törvény stb.). 1872 után kúriai bíró; részt vett a polgári törvénykönyv-tervezet (dologi jog, telekkönyv) kidolgozásában. 1894-től kúriai tanácselnök. – M. A telekkönyvi rendszer alapelvei (Sopron, 1865); Tervezet törvénykezésünk rendezéséhez (Pest, 1868); Törvényjavaslat a telekkönyvi rendtartás és ügyvitel tárgyában (Pest, 1876); Dologi jog. Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete és indoklása (Bp., 1882).