Kezdőlap

Halmy Ferenc (Bp., 1914. dec. 24.Bp., 1986. dec. 31.): zenekritikus, gordonkaművész, nyelvész. Gordonkázni Zsámboki Miklósnál tanult, de az aktív zenélés hamarosan másodlagossá vált életében. 1937-ben a bp.-i Pázmány Péter tudományegy.-en m.-francia szakos tanári oklevelet szerzett. A II. világháború végén francia fogságba került. Hazatérése után megtanult olaszul, később japánul is (japán nyelvet élete utolsó éveiben nyelvtanfolyamokon tanított). A Népművelési Intézetben szervezőmunkát vállalt, majd a Magy. Távirati Iroda központi sajtószolgálata számára írt zenei és irodalmi tudósításokat. Zenei és általános kulturális kritikái többek között a mo.-i kétnyelvű képes újságban (Daily News-Neueste Nachrichten) jelentek meg. Hangversenyekről, könyvekről, kottákról rendszeresen jelentek meg ismertetései a Hét c. folyóiratban és a Muzsika c. folyóiratban. – M. A magyar zsoltárformák francia előzményei (Bp., 1939); Hubay Jenő (Zipernovszky Máriával, Bp., 1976).– Irod. nekr. (Magy. Hírlap, 1987. jan. 3.).