Kezdőlap

Halpern Olga (MogiljovPodolszk, Oroszo., 1887. márc. 24. – Bp. 1967. ápr. 2.): műfordító, irodalomszervező. Irodalmi tanulmányait a bécsi egy.-en végezte, ahol tanári diplomát szerzett. 1923-ban feleségül ment Gábor Andorhoz. 1925-től Párizsban, majd Berlinben élt. Tagja volt a német kommunista pártnak. Szervező titkára a német írók egyesületének, egyik alapítója és szervezője a Proletár Írók Szövetségének. 1933-ban, a hitlerizmus uralomra jutása után Moszkvába emigrált. Az emigráns írók szervezetének szervezőtitkára volt. Németre fordította Gladkov, Solohov, Gorkij, Jeszenyin műveit. 1945-től férjével Mo.-on élt. Rendezte Gábor Andor archiváliáit és sokat tett azért, hogy ezek a nemzetközi kutatás számára hozzáférhetővé váljanak. Részt vett Gábor Andor összegyűjtött műveinek sajtó alá rendezésében. 1958-ban Gábor Andor-díjat alapított. – Irod. Goda Gábor: H. O. 80 éves (Élet és Irod., 1967. 12. sz.); Fay András: Születésnapi beszélgetés Gábor Andor 80 éves özvegyével (Magy. Nemzet, 1967. márc. 24.); Illés László: O. H. (Nagyvilág, 1967. 6. sz.).