Kezdőlap

Hám János (Gyöngyös, 1781. jan. 5.Szatmárnémeti, 1857. dec. 30.): esztergomi érsek. Egri kanonok, majd 1828-tól szatmári püspök. 1848. jún.-ban esztergomi érsekké nevezték ki. Az aulikus-klerikális reakció egyik vezetője. Mikor a császári csapatok elfoglalták Pestet, nyíltan szembefordult az 1848–49-i forradalommal és szabadságharccal, pásztorleveleiben az uralkodó iránti engedelmességre buzdította a lakosságot. A m. kormány árulónak bélyegezte és zárolta birtokait. 1849. júl.-ban lemondott az érsekségről, s visszatért a szatmári püspökségbe. Egyházmegyéjében több egyházi intézményt létesített. – M. H. J. szentbeszédei (I–III. Szatmár, 1894); H. J. emlékiratai (Bp., 1927). Irod. Andics Erzsébet: H. J. honárulóvá nyilvánításának előzményei (Századok, 1948. 1–4. sz,).; Andics Erzsébet: Az egyházi reakció 1848–49-ben (Bp., 1949).