Kezdőlap

Hamar István (Kisszentmárton, 1867. dec. 18.Bp.; 1933. aug. 11.): egyházi író, akadémiai tanár, ref. lelkész. 1886–1890-ben a bp.-i teológiai ak.-n tanult. 1891-ben a skót szabadegyház edinburghi teológiáján megszerezte a lelkészi képesítést. 1891–1896 között hitoktató, segédlelkész, 1893-tól Szász Károly püspök titkára. 1896-tól a bp.-i ref. teológiai ak.-n h. tanára. 1897-ben magántanár, majd haláláig r. tanár. 1905-től 1912-ig mint kiadótulajdonos szerk. a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot. Szerk.-je volt a Bibliai Lexikonnak (Bp. 1939). – F. m. Hoseás proféta könyve (Bibliai és exegeticai tanulmányok, Bp., 1897); Az isteni kijelentés az Ó- és Új Testamentumban (Vallástani kézikv., Bp., 1904); Bibliai kézilexikon (Murányi Jánossal, Bp., 1910); A bp.-i ref. theol. akadémia Ráday-Környvtárának múltja és jelene (Pruzsinszky Pállal, Bp., 1913); Ószövetségi irodalomtörténet (Bp., 1920); Sylvester bibliai lexikona (Czeglédy Sándorral és Kállay Kálmánnal, Bp., 1929–31).