Kezdőlap

Hámori Dezső, Holczmann (Balassagyarmat, 1910. febr. 17.Budakeszi, 1982. dec. 12.): állatorvos, az állatorvostudomány doktora (1965). Állatorvosi tanulmányait Bp.-en végezte (1933). A méneskarnál teljesített katonai szolgálat után állatorvos századosként a Honvéd Állategészségügyi Intézet osztályvezetője; egy.-i doktori címének elnyerését (1935) követően az egy.-i magántanári képesítést is megszerezte (1943). A frontszolgálat és hadifogság után az elsők között lépett az újjáéledő hazai állattenyésztés, állategészségügy és állatorvostudomány szolgálatába: 1946-ban orsz. lótenyésztési főfelügyelő, az orsz. mesterséges termékenyítő hálózat kiépítője; 1950-től az Állattenyésztési Kutatóint. lótenyésztési osztályvezetője, 1965-től haláláig a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Min. Információs Központ állategészségügyi dokumentációs szervezetét vezette, az Agrárirodalmi Szemle Állategészségügy c. periodikájának szerk.-je volt. Tudományos működése különösen az örökléskórtan terén ért el nemzetközi viszonylatban is kimagasló eredményeket. Egyetemi tanári címet kapott (1979). Széles körű nyelvismeretével külföldön is számos elismerést aratva emelkedett szaktudományának nemzetközi élvonalába. Többszáz folyóirati közleménye és 11 szakkönyve jelent meg.– F. m. Háziállatok öröklődő alkati hibái és betegségei (Bp., 1974, angolul is megjelent Constitutional disorders and hereditary diseases in domestic animals címmel, Bp.-Amsterdam, 1983).