Kezdőlap

Hamvas Endre (Piszke, 1890. febr. 27.Kalocsa, 1970. ápr. 3.): csanádi püspök, kalocsai érsek. A Pazmaneumban tanult, a bécsi egy.-en doktorátust szerzett, 1913-ban szentelték pappá. Káplán, majd a bp.-i Notre Dame de Sion leánynevelő lelkésze és hittanára, a Hitoktatók és Hittanárok Egyesületének titkára. Teológiai tanár és spirituális (1928), prímási titkár (1930), majd irodaig., kanonok, bp.-i érseki helytartó (1940). Csanádi püspök (1944), többször kiállt az üldözöttek érdekében. Esztergomi apostoli adminisztrátor (1950), 1952-től a nagyváradi egyházmegye mo.-i részének adminisztrátora is, 1961-től a m. püspöki kar elnöke. 1964-től 1970-ig kalocsai érsek. Részt vett és felszólalt a II. vatikáni zsinaton (1962–66). Ugyancsak részt vett a Béke Világtanács moszkvai ülésén. Érdemeket szerzett az egyház és a m. állam viszonyának rendezésében. Az Opus Pacis és az Orsz. Béketanács Kat. Bizottságának díszelnöke. 1969-től az Orsz. Béketanács alelnöke volt. Hittankönyveket írt.