Kezdőlap

Handó György (Kálmáncsehi, ?? , 1480. febr. 25. és júl. 14. között): kalocsai érsek, diplomata. Valószínűleg parasztcsaládból származott. Vitéz János támogatásával tanult Paduában jogot és bölcsészetet. 1465-től 1478-ig pécsi prépost, 1466–68 között alkancellár, 1476–78-ban kincstartó, 1479-től 1480-ig kalocsai érsek és főkancellár. Diplomáciai szolgálatát 1465-ben kezdte a Csezmicei János által vezetett küldöttség tagjaként. Következő két követségében (1465, 1466) már önállóan járt el. Ezek sikere után Mátyás udvarában a külügyek vezetője lett. 1467-ben, ill. 1468-ban Rómában a cseh kir. elleni akciót készítette elő. Elérte, hogy a pápa Podebrad Györgyöt kiátkozta és az ellene irányuló hadjárathoz segélyt folyósított. 1469-ben Mátyás és Beatrix házassága ügyében járt Rómában, s 1474-ben megkötötte eljegyzésüket. 1472-ben a német császárral kötött békét, 1473-ban az augsburgi birodalmi gyűlésen tárgyalt eredménytelenül. 1474-ben a békekötés ügyében Lengyelo.-ban tárgyaló követségek vezetője volt. Mindvégig Vitéz János köréhez tartozott, de összeesküvésébe nem keveredett bele. Pécsett 300 kötetes könyvtárt gyűjtött össze. Egykorú életrajzát Vespasiano Bisticci írta meg. – Irod. Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái (Századok, 1898. 2. sz.); Kubinyi András: A kincstári személyzet a XV. sz. második felében (Tanulmányok Budapest múltjából. XII. Bp., 1957)