Kezdőlap

Hangácsi Albert (?? , 1466. júl. 25. és aug. között): csanádi püspök, diplomata. 1439-ben a bécsi, 1445-ben és 1449-ben a paduai egy.-en tanult, 1451-ben Bolognában egyházjogi doktori címet nyert. Pályafutását 1443-ban a kir. kancelláriában kezdte, ahol Vitéz János utódaként protonotarius lett. A Hunyadiak pártjával tartott jó kapcsolatai miatt 1457-ben őt bízták meg azzal, hogy Szilágyi Mihállyal és Szilágyi Erzsébettel tárgyaljon. Ekkor a szászok elfogták és Szebenben bezárták, amiért Szilágyi Szebent ostrom alá vette. V. László halála után ~ Szilágyihoz csatlakozott és ettől kezdve Mátyást szolgálta. 1458-ban jutalmul a csanádi püspökséget kapta meg. 1459–60-ban ~ volt a mantuai kongresszuson a m. küldöttség vezetője. Székhelyét, Csanádot megerősítette. – Irod. Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái (Századok, 1898. 6. sz.); Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története (Makó, 1947. V.).