Kezdőlap

Hankiss János (Bp., 1893. szept. 21.Bp., 1959. ápr. 28.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Az egy.-et Bp.-en, Genfben és Párizsban végezte. 1915-ben tanári és bölcsészdoktori diplomát szerzett. Utána egri reálisk. tanár, 1916-tól lektor, 1919-től a francia irodalom magántanára, 1923-tól rk., 1929-től 1950-ig ny. r. tanár a debreceni egy.-en. Közben 1943-tól 1944. márc.-ig közoktatásügyi államtitkár. 1950-től a Debreceni Egyetemi Könyvtár tisztviselője és a francia irodalom megbízott előadója. A Debreceni Szemle, a Forrás szerk.-je, a Helicon c. nemzetközi irodalomelméleti folyóirat alapító szerk.-je, a Kortársaink c. irodalomtörténeti sorozat szerk.-je. Széles körű tevékenységet fejtett ki a m. és a nemzetközi irodalomtudomány kapcsolatainak kiépítése érdekében. Az első, Bp.-en 1931-ben megtartott Nemzetközi Irodalmi Kongresszus megszervezője, az amszterdami (1935) és alyoni (1939) kongresszus titkára. 16 éven át a Debreceni Nyári Egyetem vezetője. Fő területe az összehasonlító irodalomtörténet; nagyszámú irodalomelméleti, irodalomtörténeti és zenetörténeti tanulmánya, valamint különböző álnevek (Fejér János, Fehérvári Antal stb.) alatt verse, novellája, műfordítása jelent meg. – F. m. Philippe Néricault Destouches (Debrecen, 1918–19); Panorama de la littérature hongroise contemporairse (Juhász Gézával, Paris, 1930); Irodalomszemlélet (I–II. Debrecen, 1934–41); Défense et illustration de la littérature (Paris, 1936); Storia della letteratura ungherese (Torino, 1936); Liszt Ferenc az író (Bp., 1941); Európa és a magyar irodalom a honfoglalástól a kiegyezésig (Bp., 1943); La littérature et la vie (Sao Paulo, 1953). – Irod. A. Lorant: Jean H. (Yearbook of Comparative and General Literature, IX. 1960); Nekrológ (Revue de la Litterature comparée, Bp., 1959); H. J. szerk. Szénássyné Ludányi Valéria, (Schrezen, 1987).