Kezdőlap

Hankó Mihály (Csanádapáca, 1915. jan. 29.Kiev, 1971. szept. 16.): kertész, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1968). Oklevelét a Kertészeti Tanintézetben kapta 1938-ban. Munkásságát egy mezőgazdasági vállalatnál kezdte, 1945-től tanár a csurgói mezőgazdasági iskolában, majd a Mezőgazdasági Szervezési Intézetben, valamint a Termelőszövetkezeti Tanács titkárságán dolgozott. A Kertészeti és Szőlészeti Főisk. üzemtani tanszékén 1953-tól tanársegéd, 1954-től adjunktus. Főleg a gyümölcstermesztés szervezésével, majd a zöldségtermesztés üzemszervezési problémáival foglalkozott. 1958-tól részt vett a mezőgazdaság szocialista átszervezésében; a jászberényi járás zöldségtermelését vizsgálta (1961–1964). Az étkezési paprika termesztésének üzemszervezése is foglalkoztatta. 1970-ben docensi kinevezést kapott. Több könyve, ill. jegyzete, tanulmánya és szakcikke jelent meg. Baleset áldozata lett. – F. m. Kertészeti üzemtan (társszerzőkkel, Bp., 1958, 1967); A kertészeti termelés szerepe a termelőszövetkezeti gazdálkodásban (doktori értekezés, Bp., 1959); Az étkezési paprika egyes ökonómiai kérdéseinek vizsgálata (kandidátusi értekezés, Bp., 1967). – Irod. Megemlékezés Dezső Imréről és H. M.-ról (Kertgazdaság, 1972. 1. sz.).