Kezdőlap

Hannulik János Krizosztom (Predmér, 1745. júl. 22.Nagykároly. 1816. szept. 3.): költő, piarista tanár. Filozófiai tanulmányait Nagykárolyban, teológiai tanulmányait Nyitrán végezte. Poétikát, filozófiát és retorikát tanított Nyitrán, Magyaróvárott és a nagykárolyi gimn.-ban, amelynek 1800-tól ig.-ja volt. Számos alkalmi költeménye jelent meg. Korának egyik legnevesebb latin nyelvű költője volt. Ódáiban és elégiáiban elsősorban az uralkodóház és uralkodó osztály tagjairól emlékezett meg. – Irod. Vargha László: H. J. a XVIII. század Horatiusa (Debrecen, 1938); Csekey István: H. J. oroszországi kapcsolatai (Filol. Közl. 1956. 4. sz.).