Kezdőlap

Haraszthy Gyula (Bp., 1910. febr. 10.Bp., 1990. febr. 6.): irodalomtörténész, könyvtárigazgató. A bp.-i tudományegy.-en magyar- német szakon tanult, 1932-ben Irodalomelméleti kérdések a múlt század második felében c. disszertációjával doktori fokozatot szerzett. 1935-től 1940-ig a bp.-i Egyetemi Könyvtár tudományos munkatársa volt. 1940 őszétől a Közgyűjtemények Orsz. Főfelügyelőségén az Erdélyi Osztályt vezette. 1945-től a SZU-ban hadifogoly, hazatérése után 1947-49-ben ismét a bp.-i Egyetemi Könyvtárban dolgozott. 1949- ben megbízták a Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának vezetésével. 1953-ban lett az MTA könyvtárának ig.-ja. 1956-ban a forradalmi tanács tagja volt. A forradalom leverése után meghurcolták, állásából menesztették. 1960-tól nyugdíjba vonulásáig (1973) az OSZK Feldolgozási Osztályát vezette. 1973-ban megbízást kapott az OSZK történetének megírására. Számos részlettanulmánya megjelent az OSZK Évk.-iben. Tiszteletére az OSZK emlékülést és kiállítást rendezett (1991). – M. Kemény Zsigmond irodalomszemlélete (Bp., 1934); Erdélyi János irodalomszemlélete (Bp., 1940); Szakrendszerek (könyvtártani jegyzet, Bp., 1950, 1951, 1952); A 130 éves Akadémiai Könyvtár (Bp., 1956); Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy időszerű kérdései (Bp., 1958); Hajszálgyökerek és a hungarika-bibliográfia (Bp., 1974); Gombocz István pályaképe (OSZK Évk., 1982-1983); Fitz József az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója (Könyvtáros, 1989. 2. sz.); – Irod. Fülöp Géza: H. Gy., a tanító és példaadó (Könyvtári Figyelő, 1990. 1-2. sz.); Somkuti Gabriella: H. Gy. (Könyvtáros, 1990. 5. sz.); Az Emlékülésen elhangzott előadások H. Gy.-ról (Könyvtáros, 1991. 2. sz.).