Kezdőlap

Harber Mátyás; Ötvös (1516. sz.): kereskedő. Budai polgár, Mátyás kir. Olaszo.-ba irányuló marhakivitelének lebonyolítója. 1494-ben a soproni és pozsonyi harmincadot bérelte évi 5000 forintért. Már 1497-ben esküdt, 1503-ban pedig (német részről) budai bíró. – Irod. Kubinyi András: A kincstári személyzet a 15. sz, második felében (Tanulmányok Bp. múltjából, XII. Bp. 1957)