Kezdőlap

Hargitai Zoltán, Winter (Mezősámsond, 1912. aug. 7.Bajoro., 1945. márc. v. ápr.): botanikus, tanár. A debreceni egy.-en tanári és (1937) bölcsészdoktori diplomát szerzett, majd Sárospatakon középisk. tanár. 1940-től a kolozsvári egy.-en adjunktus, majd 1943-tól magántanár és az Erdélyi Múz. Növénytárának őre. Kiképző táborban halt meg. Florisztikával, növényökológiával és cönológiával foglalkozott: – F. m. Nagykőrös növényvilága (I. Debrecen, 1937 II. Botan. Közl. 37. 1940. III. Acta Geobot. Hung. 4. 1942); Mikroklíma vizsgálatok a Sátorhegységben… (Acta Geobot. Hung. S. 1943)