Kezdőlap

Harkányi Frigyes, báró (Szeged, 1826. ápr. 6.Bp., 1919. szept. 30.): politikus, az I. világháború előtti magyar közgazdasági élet egyik vezetője. ~ János miniszter apja. Egy.-i tanulmányai végeztével pesti jurátus, az 1848–49-i szabadságharcban mint nemzetőr vett részt. Közreműködött a Magy. Általános Biztosító Társ., a Magy. Földhitelintézet és számos más vállalat alapításában. 1867-től a földművelés-; ipar- és kereskedelemügyi min. kereskedelmi és vámosztályának vezetője. Az 1878-i párizsi m. kiállítás kormánybiztosa. 1870-től 1897-ig szabadelvű, majd munkapárti ogy.-i képviselő, főrendiházi tag. 1895-ben bárói rangot kapott.